Cairo Opera 
*Сайт за публиката   >Operabase Professional 
Подробности за театъра и резервирането
Представления
Подробности за театъра и резервирането
Следващи 30 дни
Бъдещи
Всички (по заглавие)

Уеб сайт:www.cairoopera.org        
адрес:Cairo Opera
El Borg Gezira
P O Box 11567
Cairo
Египет
 
резервации:по телефона
телефон:+20 2 739 01 14