Settimane Musicali al Teatro Olimpico 
*Сайт за публиката   >Operabase Professional 
Подробности за театъра и резервирането
Представления
Подробности за театъра и резервирането
Следващи 30 дни
Бъдещи
2016
2017
Всички (по заглавие)
2016
2017

Уеб сайт:www.settimanemusicali.eu    
адрес:Settimane Musicali al Teatro Olimpico
Piazzale Giusti 23
36100 Vicenza
Италия
 
сезон:22 май-15 Jun (2016)
 
резервации:лично, по телефона, по факса, онлайн, E-mail
адрес:както по-горе
телефон:+39 0444 302 425
по факса:+39 0444 302 425
онлайн:http://www.greenticket.it
E-mail:info@olimpico.vicenza.it
работно време:понеделник-събота: 10.30-13.30, 16.30-19.30