Σαν σήμερα  
*Δημόσιος ιστότοπος   >Operabase Professional 
30 Μαΐου
Επέτιοι γέννησης * Johann Christian Lobe (1797) * Edouard Blau (1836) * Louis Varney (1844) * Guido M Gatti (1892) * Walter Felsenstein (1901) * Cedric Thorpe Davie (1913) * George London (1920) * Claude Prey (1925) * Clifford Ford (1947) * Marco Tutino (1954)

Επέτιοι θανάτου * Jean-Claude Gillier (1737) * Voltaire (1778) * Giovanni Targioni-Tozzetti (1934) * John Forsell (1941) * Aline Vallandri (1952) * Gaston Brenta (1969) * Carl Hartmann (1969) * Matei Socor (1980) * Zinka Milanov (1989)

Πρεμιέρες Armida abbandonata Niccolò Jommelli Ifigenia in Tauride Niccolò Jommelli Bianca e Fernando Vincenzo Bellini Amleto Franco Faccio The Bartered Bride Bedřich Smetana Jōruri Minoru Miki Gawain Harrison Birtwistle
 

31 Μαΐου
Επέτιοι γέννησης * Marin Marais (1656) * Ludwig Tieck (1773) * Cesare Pugni (1802) * Rafael Hernando (1822) * Erich Walter Sternberg (1891) * Louis Fourestier (1892) * Edith Coates (1908) * Alfred Deller (1912) * Florence Quartararo (1922) * Shirley Verrett (1931) * Alfred Muff (1949) * Nancy Shade (1949) * Bruce Adolphe (1955)

Επέτιοι θανάτου * Michał Kazimierz Ogiński (1800) * Joseph Haydn (1809) * Vatroslav Lisinski (1854) * Audrey Mildmay (1953) * Raoul Gunsbourg (1955) * Eduardo Toldrá (1962) * Pavel Šivic (1995)

Πρεμιέρες La gazza ladra Gioachino Rossini M. Choufleuri restera chez lui le … Jacques Offenbach Le villi Giacomo Puccini Aniara Karl-Birger Blomdahl
 

01 Ιουνίου
Επέτιοι γέννησης * Friedrich Ludwig Seidel (1765) * Józef Elsner (1769) * Ferdinando Paer (1771) * Ferdinand Raimund (1790) * Hermann Zopff (1826) * Adolphe Jullien (1845) * Samuel L M Barlow (1892) * Valeriya Vladimirovna Barsova (1892) * Walter Legge (1906) * John Tooley (1924) * Edo De Waart (1941) * John Dew (1944) * Frederica Von Stade (1945)

Επέτιοι θανάτου * Giuseppe Concone (1861) * Leo Slezak (1946) * Ettore Mazzoleni (1968)

Πρεμιέρες Masagniello Reinhard Keiser Acis and Galatea George Frideric Handel Proserpin Joseph Martin Kraus Gli sposi malcontenti Stephen Storace Il Campanello di notte Gaetano Donizetti Padmâvatî Albert Roussel