Αντιπρόσωποι: ArtPro 
*Δημόσιος ιστότοπος   >Operabase Professional 


ArtPro Artists Management
( Uri Zur )
10 Baal Shem Tov St.
46342 Herzliya
Israel

http://www.ArtPro.co.il
Ηλεκτρονική διεύθυνση: UriZur@Artpro.co.il
Τηλέφωνο: +972 9 950 58 16
Φαξ: +972 9 950 58 17
Mobile: +972 54 579 51 20