Календар: Tallinn(Opera) 2016/17 
*Сайт за публиката   >Operabase Professional 
  • Tallinn(Opera), 13 Aug 2016 - 20 Jun 2017

август 2016
понеделник 8вторник 9сряда 10четвъртък 11петък 12събота 13
Fiddler on the Roof
неделя 14
Fiddler on the Roof
понеделник 15вторник 16
Fiddler on the Roof
сряда 17
Fiddler on the Roof
четвъртък 18
Fiddler on the Roof
петък 19
Fiddler on the Roof
събота 20
неделя 21
Fiddler on the Roof
Fiddler on the Roof
понеделник 22вторник 23
Fiddler on the Roof
сряда 24
Fiddler on the Roof
четвъртък 25петък 26
Fiddler on the Roof
събота 27
неделя 28
Fiddler on the Roof
Fiddler on the Roof
понеделник 29вторник 30
Fiddler on the Roof
сряда 31
Fiddler on the Roof
септември 2016
понеделник 5вторник 6сряда 7четвъртък 8петък 9събота 10
Traviata
неделя 11
понеделник 12вторник 13сряда 14
Zirkusprinzessin
четвъртък 15петък 16събота 17
Zirkusprinzessin
неделя 18
понеделник 19вторник 20сряда 21четвъртък 22
Holländer
петък 23събота 24
Holländer
неделя 25
понеделник 26вторник 27сряда 28четвъртък 29
Holländer
петък 30
Zirkusprinzessin
октомври 2016
събота 1неделя 2
Traviata
понеделник 3вторник 4сряда 5
Faust
четвъртък 6петък 7събота 8неделя 9
понеделник 10вторник 11сряда 12четвъртък 13
Tsar's Bride
петък 14събота 15
Tsar's Bride
неделя 16
понеделник 17вторник 18сряда 19
Zirkusprinzessin
четвъртък 20петък 21
Holländer
събота 22неделя 23
Aida
понеделник 24вторник 25сряда 26четвъртък 27
Holländer
петък 28събота 29
Aida
ноември 2016
вторник 1сряда 2четвъртък 3
Traviata
петък 4събота 5
Faust
неделя 6
понеделник 7вторник 8сряда 9четвъртък 10петък 11
Holländer
събота 12
Anna Bolena
неделя 13
понеделник 14вторник 15сряда 16четвъртък 17
Faust
петък 18
Rigoletto
събота 19неделя 20
Aida
понеделник 21вторник 22сряда 23
Rigoletto
четвъртък 24петък 25събота 26неделя 27
декември 2016
четвъртък 1
Aida
петък 2събота 3
Carmen
неделя 4
понеделник 5вторник 6сряда 7
Silva
четвъртък 8петък 9
Rinaldo
събота 10неделя 11
Carmen
понеделник 12вторник 13сряда 14четвъртък 15петък 16
Faust
събота 17
Silva
неделя 18
Rigoletto
понеделник 19вторник 20сряда 21
Zirkusprinzessin
четвъртък 22
Rinaldo
петък 23събота 24неделя 25
понеделник 26вторник 27сряда 28четвъртък 29
Zirkusprinzessin
януари 2017
понеделник 2вторник 3сряда 4
Silva
четвъртък 5петък 6
Carmen
събота 7неделя 8
понеделник 9вторник 10сряда 11
Ball im Savoy
четвъртък 12петък 13
Elisir d'amore
събота 14неделя 15
Rinaldo
понеделник 16вторник 17сряда 18
Carmen
четвъртък 19петък 20събота 21
Silva
неделя 22
понеделник 23вторник 24сряда 25четвъртък 26
Ball im Savoy
петък 27събота 28
Elisir d'amore
неделя 29
февруари 2017
сряда 1четвъртък 2петък 3
Nozze
събота 4неделя 5
Nozze
понеделник 6вторник 7
Lucia
сряда 8четвъртък 9
Ball im Savoy
петък 10
Aida
събота 11неделя 12
понеделник 13вторник 14сряда 15четвъртък 16
Silva
петък 17
Nozze
събота 18неделя 19
Elisir d'amore
понеделник 20вторник 21сряда 22четвъртък 23петък 24събота 25
Nozze
неделя 26
март 2017
сряда 1
Ball im Savoy
четвъртък 2
Aida
петък 3събота 4
Silva
неделя 5
понеделник 6вторник 7сряда 8четвъртък 9
Tannhäuser
петък 10събота 11
Tannhäuser
неделя 12
понеделник 13вторник 14сряда 15четвъртък 16
Nozze
петък 17събота 18
Carmen
неделя 19
понеделник 20вторник 21сряда 22
Cardillac
четвъртък 23петък 24
Cardillac
събота 25неделя 26
Ball im Savoy
понеделник 27вторник 28сряда 29четвъртък 30
Aida
април 2017
събота 1
Nozze
неделя 2
понеделник 3вторник 4сряда 5четвъртък 6
Carmen
петък 7събота 8
Nozze
неделя 9
понеделник 10вторник 11сряда 12четвъртък 13петък 14събота 15неделя 16
понеделник 17вторник 18сряда 19
Zirkusprinzessin
четвъртък 20
Holländer
петък 21събота 22
Tosca
неделя 23
понеделник 24вторник 25
Cyrano de Bergerac
сряда 26
Cyrano de Bergerac
четвъртък 27петък 28
Holländer
събота 29неделя 30
Nozze
май 2017
понеделник 1вторник 2сряда 3четвъртък 4
Zirkusprinzessin
петък 5събота 6
Tosca
неделя 7
понеделник 8вторник 9сряда 10четвъртък 11петък 12
Rinaldo
събота 13неделя 14
Zirkusprinzessin
понеделник 15вторник 16сряда 17четвъртък 18петък 19
Holländer
събота 20неделя 21
юни 2017
четвъртък 1петък 2
Elisir d'amore
събота 3неделя 4
понеделник 5вторник 6сряда 7
Traviata
четвъртък 8петък 9събота 10
Rinaldo
неделя 11
понеделник 12вторник 13сряда 14четвъртък 15петък 16събота 17
Elisir d'amore
неделя 18
понеделник 19вторник 20
Traviata

Постановки: 20
представления: 99