Στατιστικά: works by Adwan 
*Δημόσιος ιστότοπος   >Operabase Professional 
Στατιστικά > Συνθέτες > Κόσμος > Living > Adwan, Moneim
Permalink: operabase.com/visual.cgi?season=2016&is=opera&by=Adwan
From the composers database ...
Adwan, Moneim(b.1970)
(personal/ official website)
  (no email address on file)
singer, musician and composer.
chanteur, musicien et compositeur.
cantante, musicista e compositore.
Sänger, Musiker und Komponist.
From New & Rare 2016/17 ...
"Lyric works designed for staging and classically trained voices, 1 Sep 2016-31 Aug 2017"
"Rare? typically fewer than 13 performance runs in the 5 seasons"
Adwan, Moneim (*1970)
 www.moneimadwan.com
Kalîla wa Dimna The Lion King is turned against his faithful counsellor the Bull by the lies of the Jackal  11-14 Δεκ; Opéra de Lille
Click on a theatre/ company name for full dates, production team and cast information
From New & Rare 2017/18 ...
"Lyric works designed for staging and classically trained voices, 1 Sep 2017-31 Aug 2018"
"Rare? typically fewer than 13 performance runs in the 5 seasons"
No entry found for this time period
From the statistics ... works by Adwan (2012/17)
"Performance runs over the five seasons, 2012/13 to 2016/17" Can't read stats1217_workprod.csv ... aborting