Καλλιτέχνες
Σύνδεση Σύνδεση
Svetlana Lifar, μέση υψίφωνος