Alexei Tanovitski

Bass
Bio:
Bio:

Repertoire

Komponist og musikalsk værkRolleProduktioner
Borodin
Knyaz IgorKonchak2
Glinka
Ruslan i LyudmilaFarlaf6
Mozart
Così fan tutteDon Alfonso1
Musorgsky
KhovanshchinaVarsonofyev1
Kontakt