Anna Kľuková, soprano
January 21, 1951 , Lešť, Banská Bystrica (cz), ✝August 15, 2010 , Bratislava (sk)