Anny Schlemm, сопрано, )mez

Anny Schlemm
Информация от операта
дати
Информация от агента/артиста
дати турне
от / до
Oпера
Роля
Компания / местоположение
Производство на отбора