Giuseppina Piunti, sopran, mezzosopran
  • |
  • |
  • |
  • |