Giuseppina Piunti, Sopran, Mezzosopran
  • |
  • |
  • |
  • |