Giuseppina Piunti, sopran, mezzo
  • |
  • |
  • |
  • |