Search artist by name

Biography

 
Lara Rotili
Mezzo-soprano
Full name: Lara Rotili
Stage name / professional name:
Voice type: Mezzo-soprano