Ludmilla Kõrts

Mezzo-soprano
Bio:
Bio:

Repertoire

Composer & WorkRoleProductions
Rimsky-Korsakov
Tsarskaya NevestaPetrovna1
Tchaikovsky,P
Pikovaya DamaMasha2