Natalja Sticco

Soprano
Bio:
Bio:

Repertoire

Composer & WorkRoleProductions
Bizet
CarmenMercédès1
Menotti
The MediumMadame Flora ( Baba)1
Rimsky-Korsakov
Kashchey the DeathlessKascheyevna1
Tchaikovsky,P
Yevgeny OneginOlga1
Biography
Natalja Sticco
Soprano
Full name: Natalja Sticco
Citizenship: United States, Latvia
Videos
Images