Olga Kulchynskaya

Soprano
Bio:
nov'20 - märts'21
Sadko, Rimsky-Korsakov  | Bolshoi Theatre |  Moscow, Russia  | Etendused (8)
Volkhova
 (Soprano)
  | Conductor: Timur Zangiev
 | Stage director: Dmitri Tcherniakov

Repertuaar

Helilooja ja töörollLavastused
Rimsky-Korsakov
SadkoVolkhova1
Tsarskaya NevestaMarfa1