Paweł Smagała

Bass
Bio:
Bio:

Repertoire

Composer & WorkRoleProductions
Stańczyk
SolarizeBotha the Crocodille
Wojciechowski
Zwycięstwo nad słońcemMichaił Matiuszyn1