Thaddeus Strassberger, Director d'escena, Escenografia