Vladimir Galouzine

Tenor
Bio:
Bio:

Repertoire

Composer & WorkRoleProductions
Leoncavallo
PagliacciCanio21
Musorgsky
Boris GodunovSamozvanets pod imenem Grigoriya1
KhovanshchinaKnyaz Andrey Khovansky7
Knyaz Vasiliy Golitsin1
Biography
Vladimir Galouzine
Tenor
Full name: Vladimir Galouzine
Videos
Images
Contact