State Opera Stara Zagora

State Opera Stara Zagora

Stara Zagora, Bulgaria