Oopperatalo
Theater Chemnitz
Address:
Kathe-Kollwitz-Strasse 7
09111 Chemnitz
GERMANY
Phone:
+49 (371) 6969 5
Phone:
+49 (371) 6969 898
Box office