Company
Ada Sari International Vocal Artistry Festival
:
Logo is missing
Mail address:
Address:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ul. Długosza 3 33-300 Nowy Sącz Poland
Phone:
+48 18 44 82 628
Phone:
+48 18 44 82 610
Box office