Cornelia Helfricht Artists Management

Последна промяна

Офис

СтранаОфис адресДанни за контактЕкип
GermanyKellerweg 14 D-95346 Stadtsteinach Deutschland

Списък на изпълнителите

85

Soprano

Mezzo-soprano

Contralto

Име на изпълнителПодробности за представителството

Countertenor

Име на изпълнителПодробности за представителството

Tenor

Baritone

Bass-baritone

Име на изпълнителПодробности за представителството

Bass

Име на изпълнителПодробности за представителството

Stage director

Име на изпълнителПодробности за представителството

Не е посочена професия

Име на изпълнителПодробности за представителството