Τελευταία αλλαγή

Γραφείο

χώραΔιεύθυνση γραφείουΣτοιχεία επικοινωνίαςΟμάδα
United KingdomFloor 6 Capital Tower 91 Waterloo Rd Lambeth London SE1 8RT UK
Elena Kostova
[email protected]
United StatesPleiades House 7 West 54th Street New York, NY 10019 USA
Agnieszka Mikus
[email protected]
GermanyTheaterstraße 2 D 30159 Hannover Germany
Mattia Campetti
[email protected]
South Korea3FL, 12 Gangnam-dero 105gil Seocho-gu Seoul, South Korea
Maarit Kangron
[email protected]
France31-33, rue du Temple 75004 Paris France
Isabella Gage
[email protected]

Κατάλογος καλλιτεχνών

255

Soprano

Όνομα καλλιτέχνηΛεπτομέρειες αναπαράστασης
opera Αποκλειστικές περιοχές: Europe
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
opera Αποκλειστικές περιοχές: Europe
opera Αποκλειστικές περιοχές: Europe
opera Αποκλειστικές περιοχές: Europe
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: Various
opera Αποκλειστικές περιοχές: Europe
opera Αποκλειστικές περιοχές:
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World

Mezzo-soprano

Όνομα καλλιτέχνηΛεπτομέρειες αναπαράστασης
Γενικός διευθυντής Κόσμος
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
opera Αποκλειστικές περιοχές: Europe
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
opera Αποκλειστικές περιοχές:
opera Αποκλειστικές περιοχές: Europe

Contralto

Όνομα καλλιτέχνηΛεπτομέρειες αναπαράστασης

Countertenor

Όνομα καλλιτέχνηΛεπτομέρειες αναπαράστασης
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World

Tenor

Όνομα καλλιτέχνηΛεπτομέρειες αναπαράστασης
opera Αποκλειστικές περιοχές: Europe
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World

Baritone

Όνομα καλλιτέχνηΛεπτομέρειες αναπαράστασης
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
opera Αποκλειστικές περιοχές: Europe
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World

Bass-baritone

Όνομα καλλιτέχνηΛεπτομέρειες αναπαράστασης
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
opera Αποκλειστικές περιοχές: Europe

Bass

Όνομα καλλιτέχνηΛεπτομέρειες αναπαράστασης
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
opera Αποκλειστικές περιοχές: Europe
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
opera Μη αποκλειστικές περιοχές: Spain
Αντιπρόσωπος αντιπροσωπείας: Mattia Campetti

Stage director

Όνομα καλλιτέχνηΛεπτομέρειες αναπαράστασης
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
opera Αποκλειστικές περιοχές:

Conductor

Όνομα καλλιτέχνηΛεπτομέρειες αναπαράστασης
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
opera Αποκλειστικές περιοχές: WorldΕξαιρούνται: ChinaFranceJapan
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World
opera Αποκλειστικές περιοχές: WorldΕξαιρούνται: Turkey

Set designer

Όνομα καλλιτέχνηΛεπτομέρειες αναπαράστασης
Γενικός διευθυντής Κόσμος
opera Αποκλειστικές περιοχές: World

Το επάγγελμα δεν προσδιορίζεται

Όνομα καλλιτέχνηΛεπτομέρειες αναπαράστασης