Stage Door

Seneste ændring

Kontor

LandKontoradresseKontaktoplysningerHold
ItalyVia San Giorgio 4 40121

Kunstnerliste

141

Soprano

Kunstnerens navnInfo om agent repræsentation
opera Eksklusiv områder: Italy
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
opera Ikke-eksklusiv områder: Various
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
opera Ikke-eksklusiv områder: Various
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
opera Eksklusiv områder: Italy
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Ikke-eksklusiv områder: ItalyVarious
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World

Mezzo-soprano

Kunstnerens navnInfo om agent repræsentation
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: ItalyVarious
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World

Contralto

Kunstnerens navnInfo om agent repræsentation
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World

Countertenor

Kunstnerens navnInfo om agent repræsentation
opera Ikke-eksklusiv områder: Various

Tenor

Kunstnerens navnInfo om agent repræsentation
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Ikke-eksklusiv områder: Italy
opera Eksklusiv områder: Italy
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Various
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
opera Ikke-eksklusiv områder: Various
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
opera Ikke-eksklusiv områder: Various
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World

Baritone

Kunstnerens navnInfo om agent repræsentation
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
opera Ikke-eksklusiv områder: Various
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Ikke-eksklusiv områder: Various
Eksklusiv repræsentation Verden
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Ikke-eksklusiv områder: Various
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
opera Ikke-eksklusiv områder: Various
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
opera Ikke-eksklusiv områder: Various
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
opera Eksklusiv områder: World

Bass-baritone

Kunstnerens navnInfo om agent repræsentation
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: WorldUdeluk: United States
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Ikke-eksklusiv områder: Various

Bass

Kunstnerens navnInfo om agent repræsentation
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
opera Eksklusiv områder: SpainFranceItaly
opera Ikke-eksklusiv områder: Various
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World

Stage director

Kunstnerens navnInfo om agent repræsentation
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World

Conductor

Kunstnerens navnInfo om agent repræsentation
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: ItalyVarious
opera Ikke-eksklusiv områder: Various
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: WorldUdeluk: United States
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: ItalyVarious
opera Eksklusiv områder: ItalyVarious
opera Eksklusiv områder: WorldUdeluk: United States
opera Ikke-eksklusiv områder: United States
opera Eksklusiv områder: Italy
opera Ikke-eksklusiv områder: Various
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
opera Ikke-eksklusiv områder: Various
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
opera Ikke-eksklusiv områder: Various
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: ItalyVarious
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Various
opera Eksklusiv områder: ItalyVarious
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World
opera Eksklusiv områder: Italy
opera Ikke-eksklusiv områder: Various

Set designer

Kunstnerens navnInfo om agent repræsentation
Eksklusiv repræsentation Verden
opera Eksklusiv områder: World