Täistoodangu näitlejad ja meeskond

Näitlejad ja meeskond

Conductor
~
Orchestra
Orchestra del Teatro di San Carlo
~
Soprano