Ról ről

 

Szinopszis

Language:

English

Die Walküre

törvény I

Leírás: Exhausted from fleeing his pursuers through a storm, Siegmund bursts into the door of a strange house and collapses. Sieglinde finds him slumped beside the hearth, and the two feel an immediate attraction toward each other. Their discussion is interrupted by Sieglinde's husband, Hunding, who asks Siegmund who he is. Siegmund, saying his name is "Wehwalt" (Woeful), describes his life of adversity, the death of his mother and the loss of his sister. Eventually everyone realises that Hunding is in fact kin to Siegmund's enemies. In observance of the law of hospitality, the host will not take Siegmund's life right away, but states that when morning comes, the two must meet in mortal combat. Left by himself, Siegmund addresses his father, Wälse – who is really Wotan, the ruler of the gods in human form – to give him the sword that he once promised him. Sieglinde returns and tells him that she has given Hunding a sleeping draught, and the two can speak without fear. She relates the story of how she became Hunding's wife, and of the one-eyed stranger who thrust a sword into the stump of the ash tree at the centre of the house, and how nobody has ever been able to pry it out. Sieglinde also reveals to the visitor how unhappy she is. Siegmund embraces her and promises to free her from her forced marriage with Hunding. As moonlight floods into the room, Siegmund compares the feelings welling up inside them to the union of love and springtime. Sieglinde, addressing Siegmund as "Spring", asks if his father truly is "Wolfe", as he had claimed earlier. When Siegmund reveals that his father is really Wälse, Sieglinde recognises that the man she is facing is her twin brother. Siegmund draws the sword from the tree trunk and declares Sieglinde to be his bride. The two Wälsungen are united in happiness.

törvény II

Leírás: On a high mountain ridge, Wotan is speaking with his favourite warrior daughter, the Valkyrie Brünnhilde. He asks her to help his mortal son, Siegmund, in his battle with Hunding. Brünnhilde is about to happily depart to accomplish her mission when Fricka, Wotan's wife and the goddess of marriage and the hearth, arrives and insists that the adulterous – not to mention incestuous – siblings be punished, meaning that Wotan must protect Hunding's marriage rights against Siegmund. She pays no heed to Wotan's argument that Siegmund might be able to save the gods by regaining the Nibelung Alberich's all-powerful ring from Fafner, the giant who has changed himself into a dragon. Wotan realises that he has fallen into his own trap: if he does not enforce the law, then his own power will also vanish. He gives in and accepts his wife's demands. After Fricka's departure, the chief god, angry and feeling his own impotence, tells the returning Brünnhilde the story of the theft of the Rheingold, and how Alberich placed a curse on the ring he had made from the gold. Brünnhilde listens to her father in astonishment as he relates the story of the plan, now in ashes, he had devised to save the gods, and how she must now fight on Hunding's side in the deadly encounter. Meanwhile, in the forest, Siegmund is attempting to calm Sieglinde, who has nearly lost her mind from fear and shame, and watches over her when she finally falls asleep. Brünnhilde appears to Siegmund as if in a vision and informs him that he will soon die and go to Valhalla. Siegmund replies that he will not go without Sieglinde, and threatens to kill both himself and his love if his sword is certain to have no power against Hunding. Moved by his tenacity, Brünnhilde elects to be guided by her father's innermost desires and – despite the god's decision and express order to the contrary – aid Siegmund, who upon hearing Hunding approaching, bids farewell to Sieglinde. As the two men do battle, Siegmund – thanks to Brünnhilde's protective shield – is about to triumph when Wotan appears and shatters Siegmund's sword, Notung, into fragments with his spear. The now weaponless lad is quickly slain by Hunding, while Brünnhilde, fearing her father's vengeance, flees clutching both Sieglinde and the splintered shards of Notung to her. With a single gesture, Wotan kills Hunding as he stands triumphantly over Siegmund's body, and then heads off after Brünnhilde in order to punish his favourite child for her grave disobedience.

törvény III

Leírás: Brünnhilde's eight warrior sisters, the Valkyries, gather on a mountaintop: this is where they gather on their way to Valhalla, the place where they take fallen heroes in order for them to guard the home of the gods for all eternity. They are surprised to see Brünnhilde arrive on her horse bearing not a hero, but a woman: Sieglinde. When her sisters learn that she is fleeing from Wotan's wrath, they do not dare to hide her. Despairing and powerless, Sieglinde is resigned to die until Brünnhilde informs her that she is carrying Siegmund's child underneath her heart. Sieglinde then asks the Valkyries for assistance and guidance, takes the pieces of Notung from Brünnhilde and, thanking the brave Valkyrie for her aid, sets off for what Brünnhilde's sisters have told her is the one place safe from Wotan: the forest guarded by Fafner. The ruler of the gods arrives, casts Brünnhilde out of the ranks of the Valkyries and announces his intention to turn her into a mortal woman as punishment. Brünnhilde's sisters rush to her defence, but he warns them that they will share her same fate if they offer her their protection. Left alone with her father, Brünnhilde argues that she was actually following Wotan's true will when she defied him. Unswayed, her father will not alter the punishment: Brünnhilde will lie in a deep sleep on the mountaintop and will belong to the first man who happens to find her. The girl asks her father to surround her with a wall of fire that only the bravest hero would dare to cross. Both of them hope and feel that this hero will be the child soon to be born to Sieglinde. Wotan bids a sad farewell to his dearest child, and with a paternal kiss sends Brünnhilde into a deep sleep and mortal existence before summoning Loge, the god of fire, to encircle the high crag, Brünnhilde's resting place. As the flames rise, Wotan casts an enchantment on the fire that will deter anyone who fears the power of Wotan's spear from entering.

Language:

magyar

A WALKÜR

törvény I

Leírás: Siegmund holtfáradtan esik be egy ismeretlen ház ajtaján a viharból, amin keresztül üldözői elől menekült. Sieglinde a tűz mellett talál rá és azonnal vonzalmat éreznek egymás iránt. Sieglinde férje, Hunding zavarja meg beszélgetésüket, aki kérdőre vonja az idegent, kicsoda. Siegmund Wehwaltnak, azaz szerencsétlenségtől üldözöttnek nevezi magát és elmeséli hányattatásokkal teli életét, anyja halálát, húga elvesztését. Végül mindannyiuk számára kiderül, hogy Hunding épp Siegmund ellenségeinek rokona. A házigazda a vendégjogot tiszteletben tartva nem tör azonnal Siegmund életére, de kijelenti, hogy reggel halálig menő küzdelemben kell megmérkőzniük. Siegmund magára marad és apját szólítja, Wälsét - aki valójában Wotan, az istenek ura, emberi alakban -, hogy adja oda neki most a kardot, mit egykor ígért. Sieglinde visszatér, és elmondja, hogy Hundingnak altatót adott, így nyugodtan beszélhetnek. Elmeséli menyegzője történetét, beszél az egyszemű idegenről, aki egy kardot döfött a ház közepén álló kőrisfa törzsébe, amit még senkinek sem sikerült kihúzni onnan. Sieglinde boldogtalanságáról is vall a férfinak. Siegmund átöleli és ígéretet tesz, hogy megszabadítja a Hundinggal kötött kényszerházasságból. Holdfény árasztja el a szobát, Siegmund a bennük feltörő érzéseket a szerelem és tavasz egyesüléséhez hasonlítja. Sieglinde „tavasznak” nevezi Siegmundot, de megkérdezi, hogy apja valóban „Wolfe” volt-e, ahogy korábban mesélte. Amint Siegmund elárulja, hogy apja valójában Wälse volt, Sieglinde felismeri a férfiban ikertestvérét. Siegmund kihúzza a kardot a fatörzsből és Sieglindét menyasszonyának nevezi. A wälsungok boldogságban egyesülnek.

törvény II

Leírás: Egy magas hegygerincen Wotan kedvenc harcos lányával, a walkür Brünnhildével beszél. Arra kéri, hogy segítse a csatában Hundinggal szemben halandó fiát, Siegmundot. Brünnhilde boldogan indulna teljesíteni a kérést, de megérkezik Fricka, Wotan felesége és a házasság, a házi tűzhely istennője, aki ragaszkodik ahhoz, hogy a házasságtörő - ráadásul vérfertőző szerelembe esett - testvérpár bűnhődjön, azaz Wotan védje meg Hunding házassággal szerzett jogait Siegmunddal szemben. Nem törődik Wotan érveivel, miszerint Siegmund talán megmenthetné az isteneket azzal, hogy a Nibelung, Alberich mindenható gyűrűjét visszaszerzi a sárkánnyá változott óriástól, Fafnertől. Wotan ráébred, hogy saját csapdájának foglya: ha nem tartatja be a törvényt, a saját hatalma is semmivé foszlik. Megadja magát és elfogadja felsége követeléseit. Miután Fricka távozik, a dühös és magát tehetetlennek érző főisten elmeséli a visszatérő Brünnhildének a Rajna kincse elrablásának történetét, és azt, hogyan átkozta meg Alberich az aranyból formázott gyűrűt. Brünnhilde döbbenten hallgatja apját, az istenek megmentésére kieszelt, de most hamvába hol terv történetét, majd végül azt a parancsot, hogy Hunding oldalán kell harcolnia a párbajban. Az erdőben eközben Siegmund a félelemtől és a szégyentől szinte eszét vesztett asszonyát próbálja megnyugtatni, majd mikor Sieglinde végre elalszik, vigyázza álmát. Brünnhilde látomásként jelenik meg előtte és elmondja Siegmundnak, hogy hamarosan meg fog halni és a Walhallába kerül. Siegmund azt válaszolja, hogy nem hagyja Sieglindét magára, és azzal fenyegetőzik, hogy saját maga és kedvese életére tör, ha kardjának Hunding ellen biztosan nincs ereje. Brünnhildét meghatja Siegmund állhatatossága, és úgy dönt, Wotan döntése és kifejezett parancsa ellenére - apja legbelsőbb vágyait tekintve iránymutatónak -, Siegmundot fogja segíteni. Siegmund elbúcsúzik Sieglindétől, amikor meghallja, hogy Hunding közelít. A két férfi harcában Siegmund - Brünnhilde védőpajzsának hála - már majdnem nyer, amikor megjelenik Wotan és lándzsájával darabokra töri Siegmund kardját, a Notungot. A fegyvertelen fiút Hunding megöli, eközben Brünnhilde, apja bosszújától tartva, Sieglindét és a Notung darabjait magával ragadva elmenekül. Wotan egy intésével megöli a Siegmund teste fölött győzedelmesen álló Hundingot, majd Brünnhilde után indul, hogy megbüntesse kedvenc gyermekét a súlyos engedetlenség miatt.

törvény III

Leírás: Brünnhilde nyolc harcos nővére, a walkürök, egy hegyormon gyülekeznek: itt találkoznak össze útjukon a Walhalla felé, ahova az elesett hősöket viszik, hogy azok örök időkre védjék az istenek otthonát. Meglepetésükre Brünnhilde nem egy hőst, hanem egy asszonyt hoz lován: Sieglindét. Mikor testvérei megtudják, hogy Wotan haragja elől menekül, nincs merszük elrejteni előle. Sieglinde kétségbeesett, tehetetlen és a halált várja, míg Brünnhilde el nem árulja neki, hogy Siegmund gyermekét hordja a szíve alatt. Ekkor a walkürök segítségét és útmutatását kéri, majd átveszi Brünnhildétől a Notung darabjait, megköszöni a bátor walkür segítségét és az egyetlen, Wotantól biztonságos helyre, a Fafner által őrzött erdőbe menekül. Az istenek ura megérkezik, Brünnhildét kitagadja a walkürök sorából és büntetésül halandó nővé kívánja változtatni, a segítségére siető testvéreit pedig megfenyegeti, hogy ők is ilyen sorsra jutnak, ha védelmükbe veszik. Brünnhilde kettesben marad apjával, és azzal érvel tette mellett, hogy valójában Wotan belső vágyát követte, amikor ellenszegült neki. Apja nem változtat a büntetésen: Brünnhilde mély álomba merülve fekszik majd a hegyormon, és azé a férfié lesz, aki megtalálja. A lány arra kéri apját, hogy lángfallal vegye körbe, amit csak a legbátrabb hős mer átlépni. Mindketten megérzik és remélik, hogy ez a hős Sieglinde születendő gyermeke lesz. Wotan szomorúan búcsúzik legkedvesebb gyermekétől, atyai csókjával mély álmot és halandó életet bocsát Brünnhildére, mielőtt magához hívja Logét, a tűz istenét, hogy kerítse körbe a sziklát, Brünnhilde fekhelyét. Ahogy felcsapnak a lángok, Wotan bűbájt bocsát a tűzre, amely mindenkit elriaszt, aki tart Wotan lándzsájának erejétől.