Informazioni

 

Sinossi

Language:

English

The Queen of the Night commands Tamino to free her daughter Pamina, who has been abducted by Sarastro. If the mission succeeds, Tamino will get Pamina's hand. The bird catcher Papageno joins Tamino. To help them, they bring with them an enchanted flute and a magical carillon. But not everything is what it seems to be. Are both Pamina's mother and Sarastro evil? Or none of them? Soon Tamino, Papageno and Pamina will face challenging trials ... Mozart's last and perhaps most beloved opera is an adventurous and exciting tale about the power of love and music. The drama is as unpredictable and the characters as complex as we are all in real life. Mozart himself conducted the premiere of The Magic Flute in Vienna in 1791. The lyricist Emanuel Schikaneder sang the role of Papageno. Ole Anders Tandberg's imaginative set explores the boundaries between light and darkness, good and evil. Magic Flute is one of the Royal Opera's most popular performances.

Atto I

Descrizione: Tamino has got lost and is suddenly attacked by a snake. He faints but is rescued by three ladies and meets the bird catcher Papageno when he wakes up. Tamino believes that Papageno is the one who saved him from the snake, which Papageno does not deny The three ladies return and show Tamino a portrait of a girl, Pamina, the Queen of the Night's daughter. They say that Pamina has been abducted by Sarastro and give Tamino the task of searching for and freeing her. To help, he gets a magic flute to use when danger threatens. Papageno becomes his companion, who also gets an aid to use in case of danger, a carillon. Pamina escapes from her prison guard, Monostatos, just as Papageno shows up, who tells her that Tamino is on her way to assist her. Three boys have shown Tamino the way to the Temple of Wisdom where he is informed that Pamina is alive. With the help of the magic flute, he calls Papageno, but he does not make it before Tamino has left. Monostatos and his bodyguards capture Papageno and Pamina, but with the help of the carillon, Papageno manages to bewitch them. Sarastro brings Pamina and Tamino together, after which he commands his brothers to lead them to the House of Trials.

Atto II

Descrizione: Together with the fraternity, Sarastro finds that Tamino is worthy of being inaugurated and that Pamina will be his. The first test is to remain silent, even if they are tempted by women's cries and attempts at seduction. Monostatos seeks to force himself on Pamina, who is rescued at the last moment by the Queen of the Night. When darkness falls, the Queen of the Night arrives and gives her daughter a dagger and orders her to kill Sarastro. Pamina hears Tamino's flute and then finds him, but is met by his silence. She thinks his love for her is over. Papageno, who has difficulty respecting the trials, is happy if he gets a glass of wine and a girl. Pamina is desperate for Tamino's silence and prefers death, but is hindered by the three boys who tell her that Tamino loves her. She is reunited with Tamino and together they will undergo the final ordeal. Meanwhile, Papageno has found his Papagena with his carillon and with the help of the three boys. Together with the Queen of the Night, Monostatos seeks to hinder the union of Taminos and Pamina, but without success. Tamino and Pamina are worshiped like gods by Sarastro and his circle.

Language:

svenska

Nattens drottning ger Tamino i uppdrag att befria hennes dotter Pamina som rövats bort av Sarastro. Lyckas uppdraget ska Tamino få Paminas hand. Fågelfängaren Papageno slår följe med Tamino. Till sin hjälp har de med sig en förtrollad flöjt och ett magiskt klockspel. Men allt är inte vad det ser ut att vara. Är både Paminas mor och Sarastro onda? Eller ingen av dem? Snart ställs Tamino, Papageno och Pamina inför utmanande prövningar. Mozarts sista och kanske mest älskade opera är en äventyrlig och spännande saga om kärlekens och musikens kraft. Dramat är lika oförutsägbart och personerna lika komplexa som vi alla är i verkliga livet. Mozart själv dirigerade premiären av Trollflöjten i Wien 1791. Textförfattaren Emanuel Schikaneder sjöng rollen som Papageno. Ole Anders Tandbergs fantasifulla uppsättning undersöker gränserna mellan ljus och mörker, ont och gott. Trollflöjten är en av Kungliga Operans mest populära föreställningar.

Atto I

Descrizione: Tamino har gått vilse och överfalls plötsligt av en orm. Han svimmar men räddas av tre damer och möter vid uppvaknandet fågelfängaren Papageno. Tamino tror att Papageno är den som har räddat honom från ormen, vilket Papageno inte förnekar. De tre damerna återkommer och visar Tamino ett porträtt av en flicka, Pamina, Nattens drottnings dotter. De berättar att Pamina har rövats bort av Sarastro och ger Tamino uppdraget att söka upp och befria henne. Till hjälp får han en magisk flöjt att använda när fara hotar. Papageno bli hans följeslagare som även han får ett hjälpmedel att använda vid fara, ett klockspel. Pamina flyr från sin fångvaktare, Monostatos, just när Papageno dyker upp, som berättar för henne att Tamino är på väg för att bistå henne. Tre gossar har visat Tamino vägen till Vishetens tempel där han underrättas om att Pamina lever. Med hjälp av trollflöjten kallar han på Papageno, men denne hinner inte fram innan Tamino har gett sig av. Monostatos och hans livvakter tar Papageno och Pamina till fånga, men med hjälp av klockspelet lyckas Papageno förhäxa dem. Sarastro sammanför Pamina och Tamino varefter han befaller sina bröder att leda dem till Prövningarnas hus.

Atto II

Descrizione: Tillsammans med brödraskapet finner Sarastro att Tamino är värdig att bli invigd och att Pamina ska bli hans. Den första prövningen består i att tiga, även om de skulle frestas av kvinnors lockrop och förförelseförsök. Monostatos söker tvinga sig på Pamina, som i sista stund räddas av Nattens drottning. När mörkret faller anländer Nattens drottning och ger sin dotter en dolk och beordrar henne att döda Sarastro. Pamina hör Taminos flöjt och hittar så honom, men möts av hans tystnad. Hon tror att hans kärlek till henne är förbi. Papageno, som har svårt att respektera prövningarna, är nöjd om han får ett glas vin och en flicka. Pamina är förtvivlad över Taminos tystnad och önskar sig hellre döden, men hindras av de tre gossarna som berättar att Tamino älskar henne. Hon återförenas med Tamino och tillsammans ska de genomgå den sista prövningen. Under tiden har Papageno med sitt klockspel och med hjälp av de tre gossarna hittat sin Papagena. Tillsammans med Nattens drottning söker Monostatos hindra Taminos och Paminas förening, men utan framgång. Tamino och Pamina hyllas likt gudar av Sarastro och hans krets.