Δεκ'0631Ιαν'0706101214
Λεπτομέρειες
################## ############ #########
Πλήρης παραγωγή & πλήρωμα παραγωγής

Πρωταγωνιστές & πλήρωμα

Stage director
Costume designer
##############
Set designer
##############
~
La Périchole (La Perichole)
Piquillo
#############
Don Andrès de Ribeira (Don Andres de Ribeira)
#####################
Le comte Miguel de Panatellas (Don Miguel de Panatellas)
######################
Don Pedro di Hinoyosa (Don Pedro de Hinoyosa)
###########
Le Marquis de Tarapote (The Marquis de Tarapote)
#########################

Οι υπολοιποι

Les cousines
####################################