okt'14 - okt'14
Archived
 #################################
PF
 ################################# (Súčasťou festivalu)
 ################, ###############, ######
okt'1421
Podrobnosti o mieste konania
################## ############ #########
Plná produkčná obsadenie a posádka

Obsadenie a posádka

Stage director
Choreographer
############
~
tenor
####################
baritono
##############