okt'13 - okt'13
Arhivēts
 ##########
 ##############, ##############, #############
okt'131820
Informācija par norises vietu
################## ############ #########
Izpildītāji un radošā komanda

Izpildītāji un radošā komanda

Stage director
Costume designer
##############
~
Jochanaan (John the Baptist)
###############
Herodes (Herod)
################
Herodias
##################
Narraboth
##############
Ein Page der Herodias (A Page of Herodias)
##############
1. Jude (First Jew)
#####
2. Jude (Second Jew)
##################
3. Jude (Third Jew)
############
4. Jude (Fourth Jew)
###########
5. Jude (Fifth Jew)
############
1. Nazarener (First Nazarene)
#################
2. Nazarener (Second Nazarene)
##########
1. Soldat (First soldier)
#############
2. Soldat (Second soldier)
##############
Ein Sklave (A slave)
#########