Palacio Euskaldana
Samson et Dalila, Saint-Saëns
Sat 23, Tue 26, Fri 29 Jan 2021
Mon 01 Feb 2021
More info from www.abao.org
Chorus master
~
Sumo Sacerdote
First Philistine
Second Philistine
Philistine Messenger
Old Hebrew