Register as a new user
Už ste členom?
Operabase
Liviu Holender, Baritone
Operabase is a “living” library of opera, it's the most efficient practical tool to search for artists and opera houses around the world and connects the world of opera. Whatever you are looking for; Operabase will provide the answer…Of course, it’s a huge benefit to all artists and the opera world.
Dôveryhodné a používané opernými spoločnosťami po celom svete na casting, plánovanie sezóny a skoky na poslednú chvíľu.
Každý rok navštívi Operabase viac ako 2 milióny používateľov a každý mesiac sa vykoná viac ako 10 000 vyhľadávaní castingu!
Register as a new user
Už ste členom?