Wagner,Richard
Datum för föreställningar
Plats
Mötesplats
Företag
Datum för föreställningar: tor 12-, sön 15 Mar 2020
Plats: Lisboa,Portugal
Mötesplats: teatro-nacional-de-sao-carlos
Företag: Teatro Nacional de São Carlos
Semi-staged performance
Mer information
tnsc.pt
Cast & crew
Dirigent
Regissör
Ljus
Ljus
Ljus

~

Siegmund
Sieglinde
Hunding
Wotan
Brünnhilde
Helmwige
Waltraute
Schwertleite
Ortlinde
Siegrune
Grimgerde
Rossweisse
Fricka