Ernest Chausson
Birth
Death
|
Paris
Muzikālā darba nosaukums
Pirmizrāde