Hanns Eisler
Birth
Death
|
Leipzig
Muzikālā darba nosaukums
Pirmizrāde