Morton Feldman
Birth
Death
|
New York
Muzikālā darba nosaukums
Pirmizrāde