Ernest Guiraud
Birth
Death
|
New Orleans
Muzikālā darba nosaukums
Pirmizrāde