Michael William Balfe
Birth
Death
|
Dublin
Muzikālā darba nosaukums
Pirmizrāde