Modest Petrovich Musorgsky
09, 1839
Karevo, nr Velikiye Luki, Pskov district
16, 1881
St Petersburg
Title
Premiere
The Marriage
missing
Night on Bald Mountain
missing
Pesni i plyaski smerti
missing
Salammb├┤
June 01, 1866
Khovanshchina
February 21, 1886
Sorochinskaya yarmarka
October 21, 1913
Boris Godunov
February 16, 1928