Carl Nielsen
Birth
June 09, 1865
Death
October 03, 1931
|
Sortelung, nr Nørre Lyndelse on Funen
Title
Premiere
November 28, 1902
November 11, 1906