Dmitry Shostakovich
Birth
Death
|
St Petersburg
Muzikālā darba nosaukums
Pirmizrāde
Trūkst
Trūkst
Trūkst
Trūkst
Trūkst