Yevhen Stankovych
Birth
September 19, 1942
|
Svalyava, Transcarpathia
Title
Premiere