Alessandro Stradella
Birth
Death
|
Nepi
Muzikālā darba nosaukums
Pirmizrāde
Trūkst
Trūkst
Trūkst