Antonio Vivaldi
Birth
Death
|
Venice
Muzikālā darba nosaukums
Pirmizrāde
Trūkst
Trūkst
Trūkst
Trūkst
Trūkst
Trūkst
Trūkst
Trūkst