Ermanno Wolf-Ferrari
Birth
Death
|
Venice
Muzikālā darba nosaukums
Pirmizrāde