Alexander Zemlinsky
Birth
Death
|
Wien
Muzikālā darba nosaukums
Pirmizrāde