David Bruce
Birth
|
Stamford, Connecticut
Muzikālā darba nosaukums
Pirmizrāde