Stefan Wirth
Birth
|
Muzikālā darba nosaukums
Pirmizrāde